Veselava
 
 
 Saites:
Cēsis
Ekotūrisms Latvijā
Apollo
Delfi
Kādu kultūras pasākumu Jūs Veselavā vēlaties apmeklēt?
Teātra izrādes:
Muzikāls priekšnesums:
Zaļumballe:
Koncerts:
Muzeja apmeklējums:


 
Veselavas parka romantika

- Silabulu pēdakmens (Velnakmens)
- Veselavas parka romantika
- Piemineklis Cēsu kaujās kritušajiem Igauņu karavīriem
- Veselavas muiža
- Apskates vietas
 
Veselavas muižas parks atrodas 1,2 km attālumā no Veselavas muižas kompleksa mežaudzes senā  laucē. Līkumains smilšu ceļš nācēju ieved parka laucē. Gludā pļaviņā stāv diži, zaroti ozoli, smalkas lapegles,  tālāk vīd stalta, skaidām jumta estrāde ar dēļu deju grīdu.  Aiz estrādes pa 141 pakāpienu ,piestājot Mīlestības terasē,dodamies lejup Rauņa upītes senlejā.Vietā kur Raunī ietek Dzirnupīte krustojas triju pagastu – Veselava, Vaive un Priekuļi robežas. Rauņa upes līkumi, straumei lecot kā nerātniem  kaķēniem paŗ akmeņiem, lauztu koku barjerām,  brīžam krasi mainot plūduma virzienu, atsedz senu morēnu iežus. Krastos aug lazdas, dažs baltalkšņu puduris, aizsargājamās zalktenes, daudzgadīgās mēnesenes, pavasarī zaļā sūna kā nosēta ar ziliem vizbuļiem, vēlāk reibonīgi smaržo maijpuķītes, balti staro birztalu virza, vasarā kuplo sprigaņu audzes,  šur tur vērojamas daudzgadīgās mugurenes,  pavasara dedestiņas, melnās krauklenes.
 

 Augšup kāpjot pa jaunveidotiem ērtiem ozolkoka pakāpieniem , gājēji atgriežas  pie Veselavas parka estrādes un gida pavadībā var doties meklēt Mīlestības avotiņu, enerģētiskās egles  Dzirnupītes kraujās.
 

Taka veidota projekta „Veselavas ilgtspējīga attīstība, rehabilitējot sociāli atkarīgas personas” īstenošanas gaitā 2003.gada rudenī ar CIDA, SIA Ekosaule atbalstu.
 


 
Šī lapa tapusi ar Kanādas starptautisko palīdzības aģentūras (CIDA) atbalstu
©Veselavas pagasta padome. E-pasts: info@veselava.lv.    Izstrādāts: evolution.lv